< reportage 027tm20140705_3pg2694
Pour vos projets, si vous souhaitez acquérir des droits de reproductions photographiques, merci de nous contacter.

MAHABHARATA NALACHARITAM
Festival d Avignon 2014
Adaptateur : MIYAGI Satoshi et KUBOTA Azumi
Mise en scene : MIYAGI Satoshi
Compositeur : TANAKAWA Hiroko
Decor : KIZ Junpei
Lumiere : OSAKO Koji
Costumes : TAKAHASHI Kayo
Avec :
ABE Kazunori
AKAMATSU Naomi
ISHII Moemi
OUCHI Yoneji
OHTAKA Kouichi
KATAOKA Sachiko
KATO Yukio
KIUCHI Kotoko
SAKAKIBARA Yuumi
SAKURAUCHI Yu
SATO Yuzu
SUZUKI Mari
DAIDOMUMON Yuya
TATENO Momoyo
TERAUCHI Ayako
NAKAMURA Yuki
HONDA Maki
MAKINO Ryuji
MAKIYAMA Yudai
MICARI
MORIYAMA Fuyuko
YAMAMOTO Miyuki
YOKOYAMA Hisashi
YOSHIMI Ryo
WAKAMIYA Yoichi
WATANABE Takahiko
Lieu : Carriere de Boulbon
Cadre : Festival d Avignon 2014
Ville : Avignon
Le : 05 07 2014
© Pascal GELY Collection Armelle & Marc Enguerand